Tài nguyên dạy học

Ảnh ngẫu nhiên

MUNG_NANG_XUAN_VE.swf Track4.mp3 Lycayda0109.mp3 Uooc_thai_2.png Centea_poster_6_6.jpg Centea_poster_6_5.jpg Centea_poster_6_4.jpg Centea_poster_6_3.jpg Centea_poster_6_2.jpg Centea_poster_6_1.jpg Mo_hinh_lap_phuong_tam_khoi.png Lien_ket_hidro_giua_cac_phan_tu_nuoc.jpg Buckybal2.gif Nacl.gif Periodic1.gif Phong_xa.swf Flyingmolecules1.gif Ben_tuong_dai_bac_ho__lan_ngoc_.mp3 Bach_dang_giang__vinh_hien_.mp3 Bai_ca_dat_phuong_nam__hop_xuong_.mp3

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn cảm thấy học môn Hóa so với môn học tự nhiên khác như thế nào?
Rất khó
Khó
Như nhau
Dễ hơn
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Sắp xếp dữ liệu

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Bảng danh mục hóa chất trong trường THPT

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Văn Thành (trang riêng)
  Ngày gửi: 23h:51' 22-10-2010
  Dung lượng: 156.0 KB
  Số lượt tải: 67
  Số lượt thích: 0 người
  Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An
  Trường THPT Quỳnh Lưu 1
  ...............( ( (...............
  DANH MỤC HOÁ CHẤT PHÒNG THÍ NGHIỆM

  1. HỢP CHẤT NHÓM IA, IIA
  CaCO3, CaCl2, BaCl2, MgO, CaO, Ca(OH)2, NaHCO3, Na2CO3 , KOH, NaOH

  2. HỢP CHẤT NHÓM IIIA:
  Al2(SO4)3, AlCl3, Phèn chua

  3. HỢP CHẤT NHÓM IVA:
  C, SiO2, Thuỷ tinh, silicagen, ximăng, đá vôi, Na2SiO3,

  4. HỢP CHẤT NHÓM VA: NITƠ - PHỐT PHO
  NH3, NH4NO3, NH4Cl, (NH4)2CO3 , KNO3, NaNO3, Na3PO4, Phân lân đơn,
  Ca3(PO4)2, Ca(HPO4)2,

  5. HỢP CHẤT NHÓM VIA: OXI – LƯU HUỲNH
  H2O2, FeS, S, Na2S, Na2SO3, Na2SO4, Na2S2O3,

  6. HỢP CHẤT NHÓM VIIA: HALOGEN
  CaF2, NaCl, KCl, KClO3, Javen, KI, NaI, NaBr, KBr, I2, Br2(dd),
  7. CÁC AXIT – BAZƠ:
  HCl, HNO3, H2SO4, H3PO4, NaOH, Ca(OH)2, KOH,
  8. CÁC KIM LOẠI
  Na, K, Mg, Al, Zn, Fe, Cu

  9. NHÓM CÁC CHẤT CHỈ THỊ:
  Quỳ tím, Giấy pp, Phenolphtalein, Giấy pH, KSCN, K3Fe(CN)6, Feling, Muối Born.

  10. CÁC NGUYÊN TỐ NHÓM B
  Fe2(SO4)3, FeCl3, FeO, Fe2O3, CuO, CuSO4, CuCl2, Pb(NO3)2, Pb(CH3COO)2, PbO2, HgO, HgCl2, ZnCl2, CrO, Cr2O3, CrCl3, K2Cr2O7, AgNO3, Co(NO3)2,

  11. HIĐROCACBON
  C6H6, C6H5CH3, C6H12 ,C10H8, Dầu thông, CaC2
  12. DẪN XUẤT HALOGEN, ANCOL, PHENOL
  CH3OH, C2H5OH, CCl4, C6H5OH, Glixerol

  13. AXIT CACBOXYLIC, AĐEHIT-XETOL, ESTE-LIPIT
  CH3COOH, HCOOH, HCHO, CH3COCH3, (CH3CO)2O, CH3COONa, C6H5COOH

  14. GLUXIT
  Glucozơ, Saccarozơ, Tinh bột, Xenlulozơ

  15. AMIM, AMINOAXIT, PROTEIN, POLIME
  CH3NH2, C6H5NH2, Alanin
   
  Gửi ý kiến